Press statement (NL) – 17 oktober 2018

Vandaag heeft de Mobiele Eenheid, een collectief van betrokken Amsterdammers, intrek genomen in de voormalige garage aan het Gedempt Hamerkanaal 86. Dit gekraakte gebouw stond al meer dan een jaar leeg zonder enig concreet plan voor de nabije toekomst. Wij willen dit slecht onderhouden pand veranderen in een sociaal centrum, zonder commerciële doeleinden. Een plaats voor en door Amsterdammers; om samen te komen, ideeën, kennis en vaardigheden uit te wisselen en zo gezamenlijk actief bij te dragen aan onze stad.

Wij staan kritisch tegenover de huidige ontwikkelingen in de stad. In de afgelopen 5 jaar is de gemiddelde prijs van een huis in Amsterdam toegenomen met 80%. Door de hoge huren worden veel bewoners hun woningen en de stad uitgeduwd. Anti-kraak wordt beschouwd als acceptabel alternatief, terwijl anti-krakers amper rechten hebben en het vastgoedspeculatie in de hand werkt. Gentrificatie en toerisme veranderen de stad. Er is geen ruimte meer voor initiatieven zonder winstoogmerk of mensen met een kleine portemonnee. De laatste vrijplaatsen dreigen gesloten te worden. Zo verandert Amsterdam in een dure, voorspelbare, individualistische en exclusieve stad. Terwijl wij graag in een diverse en inclusieve stad willen leven.

We openen het pand aan Gedempt Hamerkanaal 86 voor de lokale gemeenschap en bewoners van de stad. Samen kunnen we een tegengeluid laten horen tegen de huidige ontwikkelingen in Amsterdam, en samen kunnen we laten zien hoe het ook kan. Met een programma van onze andere muziek, kunst en politieke debatten, willen we betrokken Amsterdammers bij elkaar brengen en deze plek gezamenlijk vormgeven. Kraken van leegstand voor het maatschappelijk belang heeft een lange traditie in de stad, en we zetten deze traditie graag voort.

We organiseren deze plek vrijwillig en collectief. Iedereen is van harte welkom om langs te komen als er iets georganiseerd wordt, om ideeën in te brengen en om mee te doen!

Press statement (ENG) – 17 oktober 2018
Today, the Mobiele Eenheid, a collective of involved Amsterdammers, occupied the old Gedempt Hamerkanaal 86. The building has been empty for over a year without any concrete plans for use in the near future. We plan to transform this badly maintained building into a non-commercial social center; a space by and for people to come together, exchange ideas and skills, work collectively and actively influence the developments in the city.

We oppose the current developments in the city. Over the last 5 years the average price of a house in Amsterdam has gone up by more than 80%. Due to high rent many inhabitants have been pushed out (of their homes) and the city. Many are forced to give up their tenancy rights and live in anti-squats, currently a conventional alternative to renting, even though it enables real estate speculation. In addition, gentrification and tourism are changing Amsterdam. Space for people with a small wallet or non-profit initiatives have basically disappeared. The last free-spaces are currently under threat. Amsterdam is increasingly becoming an expensive, predictable, individualistic and exclusive city, whereas we want to live in a city that is diverse and inclusive.

This is why we are opening up this space for the benefit of the local community and the residents of Amsterdam. Together we can create a stronger sense of community and a voice against current developments. Through a program with political debate, music, art and communal projects, we want to connect and involve anyone that wants to be a part of the city’s community and potentially participate in its development. Squatting unused property for public benefit has a long tradition in our city and we will continue.

We run this place collectively and voluntarily. You are very welcome to pass by during one of our events, or to join and help out!